วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

เปรียบเทียบความคิด คนจน-คนรวย

คนรวย

ฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเอง
ทุ่มเทเพื่อความรวย

คิดการใหญ่
มุ่งสนใจไปที่โอกาส
ชื่นชมคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จ
คบกับคนมองโลกในแง่ดีและคนที่ประสบความสำเร็จ
แสดงให้คนอื่นเห็นคุณค่าของตัวเอง
มองปัญหาเป็นเรื่องเล็ก
เลือกรับเงินตามผลงาน
เลือกทางเลือกทั้งสองทาง
สนใจมูลค่าทรัพย์สิน
ให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเอง
มุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัว
เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา

คนจน

ฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้
คิดแค่อยากรวย
คิดการเล็ก
มุ่งสนใจไปที่อุปสรรค
เกลียดคนร่ำรวยและคนที่ประสบคววามสำเร็จ
ขลุกกับคนมองโลกในแง่ร้ายและคนที่ล้มเหลว
มองคนที่แสดงและเห็นคุณค่าของตัวเอง ในแง่ลบ
มองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่
เลือกรับเงินตามระยะเวลาที่ทำงาน
เลือกทางเลือก ทางใดทางหนึ่ง
สนใจรายได้จากการทำงาน
ทำงานให้หนักเพื่อตัวเอง
ปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตนเอง
คิดว่าตนเองรู้ดีเก่งอยู่แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น